Đông Trùng Hạ Thảo Tươi Đế Sinh Khối – Đóng Hộp

350,000

Đông Trùng Hạ Thảo Tươi Đế Sinh Khối – Đóng Hộp

SKU:DTSKT-Hop

Tình trạng: Còn hàng

NCC: Nấm Thuần Việt